Sök yrkesroll eller kompetens

Teknisk försäljning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

27%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Teknisk försäljning populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Resor är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Teknisk försäljning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Systemsäljare men även Säljkonsulent och Fältsäljare/Utesäljare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Företagssäljare.
Vad tjänar man i yrken som använder Teknisk försäljning?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Företagssäljare. Där är snittlönen 46 700 kr.
Vad är populärt som liknar Teknisk försäljning?
Av liknande kompetenser är Försäljningsvana, direktförsäljning konsument, Försäljningsvana, uppsökande försäljning företag och Uppsökande försäljning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Teknisk försäljning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl..
Teknisk försäljning
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Teknisk försäljning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket