Sök yrkesroll eller kompetens

Sminkning/Make-up

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

24%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Sminkning/Make-up populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Butik är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Sminkning/Make-up?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Butikssäljare, fackhandel men även Butikssäljare, dagligvaror/Medarbetare, dagligvaror har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Butikssäljare, fackhandel.
Vad är populärt som liknar Sminkning/Make-up?
Av liknande kompetenser är Hudvård, Butik och Lager mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Sminkning/Make-up. Här jämfört med hela yrkesgruppen Butikspersonal.
Sminkning/Make-up
Butikspersonal

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Sminkning/Make-up
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket