Sök yrkesroll eller kompetens

Måleri

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

38%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Måleri populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Fastighetsskötsel. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Måleri?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Fastighetsskötare/Fastighetsarbetare. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Fastighetsskötare.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Måleri. Här jämfört med hela yrkesgruppen Städledare och fastighetsskötare m.fl..
Måleri
Städledare och fastighetsskötare m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Måleri
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket