Sök yrkesroll eller kompetens

Hyresavtal

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

43%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Hyresavtal populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Redovisning. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
Vad är populärt som liknar Hyresavtal?
Av liknande kompetenser är Hyresjuridik, Ekonomiadministration och SAP, applikationsplattform mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Hyresavtal. Här jämfört med hela yrkesgruppen Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl..
Hyresavtal
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Hyresavtal
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.