Sök yrkesroll eller kompetens

Finansiella tjänster

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

69%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Finansiella tjänster populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Ekonomi. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Finansiella tjänster. Här jämfört med hela yrkesgruppen Informations-, kommunikations- och PR-chefer.
Finansiella tjänster
Informations-, kommunikations- och PR-chefer

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Finansiella tjänster
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.