Sök yrkesroll eller kompetens

Färg/Kemikalieprodukter/Tapeter

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

39%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Färg/Kemikalieprodukter/Tapeter populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Marknadsföring/Marknadskommunikation. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Färg/Kemikalieprodukter/Tapeter?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Butikssäljare, fackhandel men även Butikssäljare, dagligvaror/Medarbetare, dagligvaror har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Butikssäljare, fackhandel.
Vad är populärt som liknar Färg/Kemikalieprodukter/Tapeter?
Av liknande kompetenser är Sampling, Marknadsföring/Marknadskommunikation och Marknadsföring/PR mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Färg/Kemikalieprodukter/Tapeter. Här jämfört med hela yrkesgruppen Butikspersonal.
Färg/Kemikalieprodukter/Tapeter
Butikspersonal

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Färg/Kemikalieprodukter/Tapeter
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket