Sök yrkesroll eller kompetens

Djurskötare, djuruppfödning lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur där djurskötare, djuruppfödning ingår.
6603Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Djurskötare, djuruppfödning?
Djurskötare, djuruppfödning är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 6 603 personer inom yrkeskategorin uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Djurskötare, djuruppfödning?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en djurskötare, djuruppfödning så är mjölkproduktion, djuruppfödning lantbruk och reptiler de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Djurskötare, djuruppfödning