Sök yrkesroll eller kompetens

Barnmorska, öppen vård / Barnmorska, mödravård lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin barnmorskor där barnmorska, öppen vård/barnmorska, mödravård ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin barnmorskor där barnmorska, öppen vård/barnmorska, mödravård ingår.
6029Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Barnmorska, öppen vård/Barnmorska, mödravård?
Lönen för barnmorskor där barnmorska, öppen vård/barnmorska, mödravård ingår har en genomsnittslön på 47 600 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 49 100 kr. Lägst ligger Riket med 47 600 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Barnmorska, öppen vård/Barnmorska, mödravård?
Efterfrågan efter yrkesrollen Barnmorska, öppen vård/Barnmorska, mödravård har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 6 029 personer inom yrkeskategorin barnmorskor där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Barnmorska, öppen vård/Barnmorska, mödravård?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en barnmorska, öppen vård/barnmorska, mödravård så är preventivmedelsrådgivning, sexuell hälsa och föräldrautbildning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Barnmorska, öppen vård/Barnmorska, mödravård