Sök yrkesroll eller kompetens

Avloppstekniker lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin saneringsarbetare m.fl. där avloppstekniker ingår.
5289Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Avloppstekniker?
Efterfrågan efter yrkesrollen Avloppstekniker har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 5 289 personer inom yrkeskategorin saneringsarbetare m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Avloppstekniker?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en avloppstekniker så är slamsugning, geografiskt positionssystem/gps och markanläggning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Avloppstekniker