React/Svelte utvecklare

Logotyp QueensLab

QueensLab

Teknik och designQueenslab.se
Se andra roller på QueensLab
Göteborg, Västra Hamngatan 11 • 0-3 distansdagar
Göteborg, Västra Hamngatan 11
0-3 distansdagar
Framtida intresse
Rekrytering för den här tjänsten är pausad just nu, men du kan skapa en bevakning så notifierar vi dig när det blir aktuellt att söka.

Jobba på QueensLab

Daniel, en av företagets duktiga utvecklare, berättar hur det är att jobba på QueensLab!

Hållbarhet

Miljöval
De anställda på QueensLab jobbar med hållbarhet genom att källsortera på alla kontor och att prioritera resor med tåg om digitala möten inte är ett alternativ.
Mångfald
QueensLab strävar efter att ha en bra blandning av både etniciteter och kön inom företaget. Idag representerar de anställda flera olika etniciteter, både i och utanför Europa, och könsfördelningen bland de anställda är ca 70% män och 30% kvinnor. För att jämna ut kurvan arbetar de aktivt med att rekrytera fler kvinnor till företaget, dels genom att skriva målgruppsanpassade jobbannonser men också genom att samarbeta med olika skolor och organisationer, exempelvis Women in Tech och Tjejer som kodar.

På QueensLab rekryterar de med kompetens som bas och alla välkomnas oavsett ursprung, religion, kön osv. De är övertygade om att mångfald och inkludering ger dynamiska grupper och projekt där alla kan bidra med olika perspektiv och att mångfald ger företaget, kunderna och samhället bättre lönsamhet.

För att försäkra sig om att QueensLab är en inkluderande arbetsplats där alla anställda mår bra och behandlas på ett rättvist sätt använder de sig av löpande medarbetarundersökningar där de anställda får lyfta positiva och negativa områden samt lämna förslag på förbättring. Resultaten av medarbetarundersökningarna lyfts på ledningsgruppsmöten där det också diskuteras eventuella åtgärder och förbättringsområden inom företaget. 

Personlig utveckling

Kompetensutveckling och personlig utveckling är något som är högt prioriterat hos QueensLab. Varje vecka anordnas 2-4 timmars kompetensutveckling, så kallade InLabs, där de anställda får arbeta med olika projekt inom sina specifika teknikområden i syfte att lära sig och utvecklas i sina kunskaper. InLabsen sker veckovis och kompletteras med individuella kompetensutvecklingsmöten var 6:e månad. 

InLabsen är också ett tillfälle där det är möjligt för individen att arbeta fram olika karriärvägar i syfte att antingen byta roll eller ta roller med större ansvar inom sitt område. Flera anställda hos QueensLab har gjort detta genom att ta teamledarrollen inom sitt specifika teknikområde.

Kontoret

QueensLabs kontor Göteborg utifrån
QueensLab har sitt huvudkontor på den centrala adressen Västra Hamngatan 11 i Göteborg, precis mitt emot Domkyrkan. Utspritt på två våningar sitter 47 stycken anställda i öppna kontorslandskap med gott om plats och fin utsikt över staden. Tillsammans utgör de en blandning av olika utvecklare, som frontend, backend och fullstack, och olika designers. Det sitter också ett antal business managers på adressen och vidare har man nära kontakt med kollegorna som sitter på kontoren i både Stockholm och Lissabon.

Från kontoret har du närhet till allt du kan tänkas behöva. Kollektivtrafiken ligger ett stenkast från kontoret och närheten till Göteborgs centralstation gör det enkelt att pendla till och från jobbet med tåg. Området runt kontoret har mängder med trevliga lunchrestauranger där flera anställda kör gemensamma luncher. För den som hellre har med sig matlåda finns en stor öppen lounge yta med kök på kontoret.
Framtida intresse
Rekrytering för den här tjänsten är pausad just nu, men du kan skapa en bevakning så notifierar vi dig när det blir aktuellt att söka.