PusselbitGlobal bemanning

Global bemanning är ett affärsområde vilket ökar kraftigt mellan landsgränserna. Vi har idag spetskompetens gällande arbetskraft mellan landsgränserna inom EU.

Vi kan erbjuda tjänster inom hela EU beträffande bemanning samt EU-anpassad administration av anställda i ett land, boende i ett annat och vilka arbetar i ett tredje land. Detta är bara ett exempel på vad vi kommer att se framöver.